FINSNICKERI I FÅRDALA, TYRESÖ
RING :0709 - 54 93 25
ÖPPETTIDER : EFTER ÖVERENSKOMMELSE
https://viktoribyn.se/wp-content/uploads/2020/03/Finsnickeri_tyresö_lampa-2.jpg

Lutande lampa

Lampa i ek

ledbelysning bakom mjölkad plexi.

Mått h: xx cm b: xx cm cm djup: xx cm

https://viktoribyn.se/wp-content/uploads/2020/03/Finsnickeri_tyresö_lampa-3.jpg
https://viktoribyn.se/wp-content/uploads/2020/03/Finsnickeri_tyresö_lampa-1.jpg